Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Československá prilba vz.32 v Čile

Československá prilba vz. 32 v Čile

autor: Radovan Klokočník

    Okupácia územia tzv. druhej republiky a vznik Slovenského štátu v marci roku 1939 boli rozhodujúcimi udalosťami pre ďalšie osudy prilby vz. 32. Nemecko sa zmocnilo obrovského množstva prilieb vz. 32 a začalo prilby nielen využívať pre svoju potrebu ,ale ich aj exportovať do zahraničia. Prilby vz. 32 boli do cudziny exportované aj zo Slovenského štátu.

    Od roku 1936 čilská armáda uvažovala nad zavedením nového typu prilby, ktorý by nahradil do 20-tych rokov používané kožené prilby s bodcom na vrchole a ich nástupcu - korkovú tropickú prilbu známu pod názvom „Cucalón“. So svojou požiadavkou sa v roku 1936 obrátilo Čile na Nemecko. Nemecko v tom čase, ale potrebovalo nové oceľové prilby pre Wehrmacht, preto nebolo schopné tejto požiadavke vyhovieť. Až v roku 1939, po rozbití Československa, bolo do Čile dodaných, súčasne s prilbami firmy Erel vyrobenými z materiálu vulkanfiber a s oceľovými prilbami M 35, približne 6 000 kusov prilieb vz. 32. Tento typ prilby čilská armáda (Ejército de Chile) používala až do 70-tych rokov.

    Čilské prilby vz. 32 boli natreté zelenou alebo šedou farbou a na ľavej strane prilby, nad nitom úchytu podbradníku boli opatrené vodolepkou – znakom čilských ozbrojených síl. Znak čilskej armády sa nosil na pravej strane, čo znamená, že prilby vz. 32 nosili čilský vojaci opačne. Držiaky podbradníka sú na prilbe vz. 32 posunuté o približne 1 cm smerom vzad od priečnej osi prilby. Ak je prilba vz. 32 nosená reverzne – prednou časťou so samostatným nitom vzadu, má tendenciu skĺzavať cez oči. Toto je spôsobené už zmieneným umiestnením držiakov podbradníka a súčasne pôsobením ťahu podbradníka držiacim pod bradou.

    Čilské prilby vz. 32 boli intenzívne používané a vojaci si vankúšiky vnútornej výstelky dodatočne upravovali. Do každého vankúšika spravili dva zvislé zárezy (väčšinou do koženej podšívky, ale niektoré prilby mali vankúšiky upevnené plátenným vreckom nahor – zrejme z hygienických dôvodov, či kvôli lepšej savosti potu) a cez takto vytvorené zárezy bol prevlečený kožený remienok. Kožená podšívka vankúšikov býva, na nosením opotrebovaných exemplároch, často pretretá bielou farbou, ktorej použitie suplovalo výmenu starých vankúšikov za nové.

    V kupole zvonu prilby možno nájsť rozlišovacie farebné značky jednotlivých rôt pluku – žltá, modrá, červená, zelená, biela, no niektoré prilby boli aj bez označenia.

    V sedemdesiatych rokoch boli prilby vz. 32 nahradzované prilbami M1, americkej, rakúskej a čilskej výroby a izraelskou kompozitnou prilbou OR 201. To, že čilská armáda používala prilby vz. 32 viac ako tri desiatky rokov, svedčí o vysokých kvalitách československej prilby.

Použité pramene :

  • Jean-Manuel Torti: Les coiffures Prussiannes dans L'armee Chileanne, La Gazette des uniformes
  • Ricardo Jara Franco - korešpondencia s autorom
TOPlist